Lisovna

Lisujeme semeno řepky olejné za účelem získání dvou produktů: surového řepkového oleje a řepkových výlisků (pokrutiny). Zpracování řepkového semene probíhá na čtyřech lisech s dvoustupňovým lisováním. První fáze lisování probíhá vždy za studena, v druhé fázi následně probíhá lisování za studena či za tepla.


Elektrárna

Vyrábíme zelenou elektrickou energii spalováním biomasy. Biomasou může být pokrutina z lisovny nebo pelety z dalších druhů biomasy. Spalování biomasy nevede k zvyšování CO2 v atmosféře, protože CO2, které biopaliva uvolní spalováním, je vyrovnáno množstvím CO2, které na sebe rostliny naváží v procesu fotosyntézy.

O nás

Společnost sídlící v Polabí je složena ze dvou výrobních celků: z lisovny olejnin, která vyrábí surový, filtrovaný řepkový olej a řepkové výlisky (expelery) a z elektrárny, která vyrábí elektrickou energii spalováním biomasy. Svým způsobem se jedná o jedinečný projekt, který nemá v České republice obdoby. Myšlenkou projektu je kompletní využití rostliny k potravinářským a energetickým účelům.

Historie

Firma je poměrně mladá. Projekt byl schválen ve druhé polovině roku 2009 a dva roky na to byla zahájena výstavba komplexu. V dubnu roku 2013 byl zahájen provoz lisovny a v září téhož roku se dokončila výstavba elektrárny, po zkušebním provozu byla v dubnu v roce 2015 zkolaudována a uvedena do stálého provozu.

Certifikáty

BIOENERGO - KOMPLEX, s.r.o. dbá na kvalitu svých procesů a pravidelně si je nechává kontrolovat a certifikovat. Současně vyrábí řepkový olej v systému udržitelnosti ISCC, který prokazuje dohledatelnost původu výrobku, způsob jeho výroby a proces kontroly. Společnost je držitelem certifikátů GMP+ a ISCC, které vydala renomovaná mezinárodní společnost SGS, která je světovou jedničkou v oblasti inspekce, verifikace, testování a certifikace.