Řepkový olej pro krmné účely je získáván lisováním řepky olejné (z druhého lisování – dolisu) a následnou filtrací. Obsahuje přibližně 58 % kyseliny olejové (omega 9), 20 % kyseliny linolové (omega 6) a 8 – 12 % kyseliny linolenové (omega 3). Obsah fosforu je do 300 mg/kg.

Určený k přímému zkrmování nebo pro výrobu krmných směsí.

Olej může být dodáván velkoodběratelům v cisternách, 1000 litrových nebo 580 litrových kontejnerech.