Výlisky (expelery) vznikají jako vedlejší produkt při lisování řepkových semen. Nejčastěji se využívají jako krmivo, protože obsahují vysoký podíl dusíkatých látek i vysoký podíl tuku, což zajišťuje vysokou hodnotu jak z hlediska bílkovinného, tak i energetického. Řepkové výlisky jsou vhodným krmivem pro skot do jaderné složky krmné dávky – u telat 10 %, u odchovu 20 %, u dojnic a výkrmu býků okolo 30 %. Pro výkrm prasat mimo selat lze použít až do 15 % kompletní krmné dávky, u výkrmu drůbeže se dávka pohybuje v rozmezí 5 – 15 % kompletní krmné dávky. Řepkové výlisky jsou Non GMO podle nařízení EU 1829/2003 + 1830/2003.

Výroba řepkových výlisků je certifikována GMP+ B2 pro výrobu krmných surovin (Production of Feed Ingredients). GMP+ (good manufacturing practice) je model systému správné výrobní praxe, založený na principech norem řady ISO 9000 a HACCP, jeho úkolem je nastavit pravidla pro celý proces výroby krmných surovin.