Řepkový olej pro krmné účely  je získáván lisováním řepky olejné (z druhého lisování – dolisu) a následnou filtrací. Obsahuje přibližně 58 % kyseliny olejové (omega 9), 20 % kyseliny linolové (omega 6) a 8 – 12 % kyseliny linolenové (omega 3). Obsah fosforu je do 300 mg/kg. Řepkový olej pro krmné účely vyhovuje Vyhlášce Ministerstva zemědělství   č. 295/2015 Sb., kterou se provádí zákon       č.91/1996 Sb. o krmivech v platném a účinném znění a je vyroben podle certifikovaného standardu GMP+ B2. Kvalita oleje musí zároveň vyhovovat Specifikaci kvality Prodávajícího ze dne 14. 3. 2018 v platném znění.

Určený k přímému zkrmování nebo pro výrobu krmných směsí.