Elektrická energie je do sítě dodávána na napěťové úrovni 22 kV, přičemž maximální výkon turbogenerátoru je 6 MW. Energocentrum dodává teplo ve formě páry o parametrech 0,4 MPa/200 °C a může dodávat teplo v teplé vodě o teplotě 40 – 50 °C.