GMP+: Výroba krmných materiálů – GMO controlled

  • platnost do 13. 2. 2026

 

GMP+: Výroba krmných materiálů, Obchod s krmivy

  • platnost do 13. 2. 2026

 

ISCC: Udržitelnost výroby surovin pro biopaliva

  • prokázání souladu s kritérii udržitelnosti biopaliv podle směrnice o obnovitelných zdrojích energie (RED II)_směrnice (EU) 2018/2001 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění)
  • platnost do 21. 3. 2025

 

Hnojivo z rostlinného popele

  • dle rozhodnutí ÚKZUZ Praha č.j. 204549/2023
  • platnost rozhodnutí je do 31. 12. 2027