GMP+: Správná výrobní praxe při výrobě krmných surovin

  • dle GMP+ B2 – Výroba krmných surovin
  • platnost do 13. 2. 2023 (audit byl proveden 15. 1. 2020)

 

ISCC: Udržitelnost výroby surovin pro biopaliva

  • prokázání souladu s kritérii udržitelnosti biopaliv podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES a (EU) 2015/1513
  • platnost do 23. 3. 2022

 

Bez GMO: Splnění požadavku Standartu „Bez GMO“

  • výroba krmiv – řepkové expelery a olej pro krmné účely
  • platnost do 13. 3. 2022

 

Hnojivo z rostlinného popele

  • dle rozhodnutí ÚKZUZ Praha č.j. 4173/2019
  • platnost rozhodnutí je do 31. 12. 2023