GMP+: Správná výrobní praxe při výrobě krmných surovin

  • dle GMP+ B2 – Výroba krmných surovin
  • platnost do 13. 2. 2026 (audit byl proveden 11. 1. 2023)

 

GMP+: Obchod s krmivy

  • dle GMP+ B3 – Obchod, shromažďování, skladování a překládka
  • platnost do 13. 2. 2026 (audit byl proveden 11. 1. 2023)

 

ISCC: Udržitelnost výroby surovin pro biopaliva

  • prokázání souladu s kritérii udržitelnosti biopaliv podle směrnice o obnovitelných zdrojích energie (RED II)_směrnice (EU) 2018/2001 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění)
  • platnost do 21. 3. 2024

 

Bez GMO: Splnění požadavku Standartu „Bez GMO“

  • výroba krmiv – řepkové expelery a olej pro krmné účely
  • platnost do 30. 6. 2023

 

Hnojivo z rostlinného popele

  • dle rozhodnutí ÚKZUZ Praha č.j. 056098/2022
  • platnost rozhodnutí je do 31. 12. 2023