GMP+: Správná výrobní praxe při výrobě krmných surovin

  • dle GMP+ B2 – Výroba krmných surovin
  • platnost do 13. 2. 2020 (audit byl proveden 18. 1. 2017)

 

ISCC: Udržitelnost výroby surovin pro biopaliva

  • prokázání souladu s kritérii udržitelnosti biopaliv podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES a 2009/30/ES
  • platnost do 14. 4. 2018

 

Hnojivo z rostlinného popele

  • dle rozhodnutí ÚKZUZ Praha č.j. 004971/2015
  • platnost rozhodnutí je do 31. 12. 2019