Výlisky z řepky jsou dodávány ve formě pelet. Řepkové výlisky jsou Non GMO podle nařízení EU 1829/2003 + 1830/2003. Výroba řepkových výlisků je certifikována GMP+ B2 pro výrobu krmných surovin (Production of Feed Ingredients). GMP+ (good manufacturing practice) je model systému správné výrobní praxe, založený na principech norem řady ISO 9000 a HACCP, jeho úkolem je nastavit pravidla pro celý proces výroby krmných surovin. Výlisky mohou být dodávány volně ložené v kamionech.

Ceník výlisků

 Kč / tEur / t
Řepkové výlisky7200,-292,21

Kontakt na obchodní oddělení