Palivo je cíleně pěstovaná (energetická) biomasa - zejména energetické byliny a rychle rostoucích dřevin.

Požadavky na biomasu:

 • Složení pelet musí odpovídat vyhlášce 477/2012 Sb. a technickým podmínkám firmy BIOENERGO - KOMPLEX:
  • Kategorie O1 - pelety vyrobené z cíleně pěstovaných plodin, které jsou primárně určeny k energetickému využití. Jedná se o biomasu zařazenou do kategorie O1 c) přílohy č. 1 k vyhlášce č.477/2012 Sb. S platností od 1. 1. 2014 musí být biomasa na výrobu pelet vypěstována pouze na vymezené půdě v České republice s doložením této podmínky podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 477/2012 Sb.
  • Kategorie O2 - pelety vyrobené z rostlinných materiálů jako jsou sláma z řepky nebo slunečnice, znehodnocené zrno olejnin. Jedná se o biomasu zařazenou do kategorie O2 s), jmenovitě do skupin a), b), c), d), e), l).
 • Jakost – dle kvalitativních znakům uvedených níže:
  • Obsah vody: 5 – 11 %,
  • Výhřevnost: 15 - 19 GJ/t,
  • Obsah popela v původním vzorku: 3 - 9 %,
  • Obsah prachového podílu: max. 10 %,
  • Rozměry pelety: průměr pelet min. 8 mm, max. 12 mm, délka do 50 mm.
 • Z důvodů značné manipulace s biomasou na dopravních cestách klademe velký důraz na pevnost (durabilitu) pelet s nízkým procentem odrolu, max. do 10 %.
 • Zákonné povinnosti: dodavatel musí předkládat k fakturované dodávce kopii Prohlášení výrobce nebo dodavatele paliva z biomasy, část A) přílohy č. 3 k vyhlášce č. 477/2012 Sb.
 • Množství: požadované množství je 100 – 125 MT denně.

Logistické možnosti: biomasu je možno dopravovat nákladními automobily s automatickou vykládkou zezadu (sklopný nebo výtlačný systém) případně i samovýsypnými vagóny WAP železniční vlečkou do areálu závodu.

Kontakt na obchodní oddělení