Palivo je cíleně pěstovaná (energetická) biomasa - zejména energetické byliny a rychle rostoucích dřevin.

Požadavky na biomasu:

 • Složení pelet musí odpovídat vyhlášce 110/2022 Sb. a technickým podmínkám firmy BIOENERGO - KOMPLEX:
  • Kategorie O1 - pelety vyrobené z cíleně pěstovaných plodin, které jsou primárně určeny k energetickému využití. Jedná se o biomasu zařazenou do kategorie O1, stanoveno vyhláškou č. 110/2022 Sb._Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů a kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy.
  • Kategorie O2 - pelety vyrobené z rostlinných materiálů jako jsou sláma z řepky nebo slunečnice, znehodnocené zrno olejnin. Jedná se o biomasu zařazenou do kategorie O2 s), jmenovitě do skupin a), b), c), d), e), l).
 • Jakost – dle kvalitativních znakům uvedených níže:
  • Obsah vody: max. 10 %,
  • Výhřevnost: min. 16,5 MJ/kg,
  • Obsah popela v původním vzorku: max. 4 %,
  • Obsah prachového podílu: max. 3 %,
  • Rozměry pelety: průměr pelet min. 6 mm, max. 10 mm, délka do 40 mm.
 • Z důvodů značné manipulace s biomasou na dopravních cestách klademe velký důraz na pevnost (durabilitu) pelet s nízkým procentem odrolu, max. do 10 %.
 • Zákonné povinnosti: : dodavatel musí předkládat k fakturované dodávce:

  a. Prohlášení dodavatele podle Části A Přílohy č.3 k vyhlášce č. 110/2022 Sb.
  b. Certifikát splnění kritérií udržitelnosti nebo Čestné prohlášení o splnění kritérií udržitelnosti podle Části C Přílohy č.3 k vyhlášce č. 110/2022 Sb. (čestné prohlášení je možné použít pouze pro dodávky do 30.6.2023)
  c. KZR INiG Vlastní prohlášení zemědělského producenta nebo jiné Prohlášení o shodě s požadavky podle použitého certifikačního schématu

 • Množství: požadované množství je 100 – 125 MT denně.

Logistické možnosti: biomasu je možno dopravovat nákladními automobily s automatickou vykládkou zezadu (sklopný nebo výtlačný systém) případně i samovýsypnými vagóny WAP železniční vlečkou do areálu závodu.

Kontakt na obchodní oddělení