Nakupujeme semeno řepky olejky (Brassica napus L.var. napus), určeného na výrobu olejů. Semeno řepky musí být zdravé, vyzrálé, bez škůdců a cizích pachů. Semeno řepky pro zpracování na výrobky pro lidskou výživu nesmí být chemicky konzervováno. Nesmí obsahovat semena naplesnivělá nebo plesnivá. Kvalita se řídí interní specifikaci požadavků na řepku. Při obchodech se semenem řepky se vychází ze základního obsahu tuku 40 % při vlhkosti semene 8 %. Semeno řepky olejné má obsah kyseliny erukové do 2,0 % a obsah glukosinolátů do 18 mikromolů na 1 g v beztukové sušině.

Základní obchodovatelná jakost:

-  Vlhkost: max. 8,0 %,
-  Nečistoty: max. 2,0 %,
-  Semena porostlá a poškozená: max. 2,0 %,
-  Obsah tuku při vlhkosti semene 8 %: min. 40,0 %.

Další ukazatele jakosti, podle nichž se posuzuje jakost semene řepky, jsou uvedeny v ČSN 46 1300-1 a ČSN 46 23 00. Specifikace nečistot je uvedena v ČSN 46 23 00-2. Semeno řepky, které neodpovídá hodnotám jakostních ukazatelů pro základní jakost, je obchodovatelné na základě vzájemné dohody o ceně. Zkoušení semene řepky se provádí podle ČSN 46 1011-1 až 29.

Řepkové semeno je nakupováno s certifikátem ISCC (International Sustainability et Carbon Certification).

Semeno řepky je Non GMO podle nařízení EU 1829/2003 + 1830/2003.

 

Ceník řepky

  Kč / t Eur / t Orientační množství Parita
Semeno řepky olejky (sklizeň 2023) 11500,- 466,72 1000 t DAP Kolín

Kontakt na obchodní oddělení