09/2009 Schválení projektu a získání stavebního povolení
09/2011 Zahájení výstavby
12/2012 Dokončení výstavby lisovny, zahájení montáže technologie
02/2013 Montáž parního kotle a turbíny s generátorem
04/2013 Zahájení provozu lisovny
09/2013 Dokončení výstavby elektrárny
11/2013 Zahájení zkušebního provozu elektrárny
04/2015 Kolaudace elektrárny, stálý provoz
08/2016 Rekonstrukce kotle elektrárny