Je to surový řepkový olej získaný po druhém stupni lisování s certifikátem ISCC. Olej může být dodáván velkoodběratelům v cisternách, nebo vagonech. Z důvodu zvýšeného rizika ohledně obchodování s olejem obchodujeme jenom s obchodními partnery, kteří jsou schopni doložit plnění všech svých daňových povinností a jasně deklarují místo dodání řepkového oleje.

Ceník řepkových olejů pro technické účely

Kč / t Eur / t
Řepkový olej technický 23161,- 950,-

Kontakt na obchodní oddělení