Hnojivo z rostlinného popele má charakter minerálního draselnovápenatého hnojiva. Získává se z podroštového popele ze spalování biomasy a z popílku zachyceného při spalování biomasy. Spalováním rostlinné biomasy dochází až k 98 % úbytku organických látek a v rostlinném popelu zůstávají rostlinné živiny, zejména vápník, draslík, fosfor a hořčík. Proto se doporučuje využití rostlinného popelu jako hnojiva, které umožňuje návrat rostlinných živin zpět do půdy. Hnojivo z rostlinného popele se používá po sklizni předplodiny před podmítkou. Doporučenou dávku 0,5 – 1 t/ha je vhodné zapravit orbou nebo kypřičem. Vzhledem k přísnému hlídání vstupní suroviny, zejména požadavku na palivo bez jakýchkoliv chemických příměsí je popílek pro svůj vysoký obsah vápníku a draslíku certifikován jako biologické hnojivo. Produkce tohoto hnojiva dosahuje 1500 t/rok. Jedná se o minerální draselnovápenaté hnojivo, které kromě draslíku (min. 20 %) a vápníku (min. 3 %) obsahuje též menší množství hořčíku, fosforu a dusíku. Hnojivo je dodáváno ve formě sypkého hygroskopického prášku charakteristické barvy. Hnojivo vyrobené na bázi rostlinného popele se používá k úpravě nežádoucí kyselé půdní reakce a ke zlepšení fyzikálně chemických vlastností půdy.