Hnojivo z rostlinného popele má charakter minerálního draselnovápenatého hnojiva, které kromě draslíku (min. 20 %) a vápníku (min. 3 %) obsahuje též menší množství hořčíku, fosforu a dusíku. Hnojivo je dodáváno ve formě sypkého hygroskopického prášku charakteristické barvy. Hnojivo certifikováno jako biologické hnojivo.

Může být dodáváno volně ložené v kontejnerech o maximálním objemu 8 t.

Kontakt na obchodní oddělení