Společnost sídlící v Polabí je složena ze dvou výrobních celků:

• Lisovna olejnin, která vyrábí surový, filtrovaný řepkový olej a řepkové výlisky (expelery).
• Elektrárna, která vyrábí elektrickou energii spalováním biomasy.

Původním záměrem bylo vzájemné propojení obou celků, přičemž by při výrobě oleje lisováním řepky olejné dále docházelo k využití vyrobených výlisků na palivo v biomasové elektrárně. Tento záměr byl vývojem trhu z řepkovými expelery a řepkou posunut do možnosti dostavby technologických celků, tak aby výlisky mohli být samostatnou prodejní komoditou a aby biomasová elektrárna byla zásobována samostatně jiným palivem z biomasy. Svým způsobem se jedná o jedinečný projekt, který nemá v České republice obdoby. Biomasová elektrárna představuje samostatný technologický celek, obnovitelný zdroj energie, který díky spalování biomasy pomáhá k zlepšení životního prostředí a udržitelnosti zdrojů na planetě. Lisovna taky představuje samostatný technologický celek, který pomáhá českým zemědělcům diverzifikovat odbyt řepky a lisováním řepky šetrným způsobem produkuje řepkový olej vhodný na výrobu biopaliv a taky při odběru oleje lisovaného za studena vyrábí jedinečný olej pro potravinářské využití. Možnost propojení obou celků zůstala, takže provozovateli umožňuje variabilitu provozu, eliminaci výpadků jedinečnost technologie.