Lisujeme semeno řepky olejné za účelem získání dvou produktů: surového řepkového oleje a řepkových výlisků (pokrutina).
Proces výroby je rozdělen do tří základních procesů.

PŘÍJEM řepkového semene probíhá kamionovou a železniční dopravou. Dle míry znečištění přijímané řepky je možné ji před naskladněním do sil pročistit. Skladová kapacita sil řepky je 480 tun.

ZPRACOVÁNÍ řepkového semene probíhá na čtyřech lisech s dvoustupňovým lisováním. První fáze lisování probíhá vždy za studena, v druhé fázi následně probíhá lisování za studena či za tepla.

Technologie dvoustupňového lisování za studena nabízí šetrné řešení lisování a zároveň dosažení vysoké výtěžnosti oleje. V průběhu lisování se olejnatá semena příliš nezahřívají a zůstávají v nich zachovány biologicky cenné látky. Takto lisovaný olej zároveň obsahuje pouze malé množství fosfolipidů, což usnadňuje jeho další zpracování.

Technologie dvoustupňového lisování za tepla nabízí nejvyšší výtěžnost oleje. Obsahuje termickou úpravu semene před oběma stupni lisování tak, aby uvolňování oleje z buněk semene bylo co nejvíce ulehčeno. Ohřev semene před lisováním způsobuje změny vlastností buněčných struktur, přeměny bílkovin a shlukování oleje na buněčné úrovni. Se zvýšenou teplotou také výrazně klesá viskozita oleje. Spojení těchto vlivů má za následek výrazné zlepšení lisovatelnosti řepky.

Maximální denní kapacita zpracování řepky je 192 t. Lisovna pracuje v nepřetržitém celoročním provozu s letním a zimním odstavením soustrojí na cca 14 dní za účelem čištění a úprav technologie.
EXPEDICE je prováděna nákladní automobilovou dopravou, ale je možnost využít i železniční vagony. Řepkové výlisky se odvážejí ze sil o kapacitě 276 t. Surový řepkový olej je skladován ve venkovních olejových nádržích o kapacitě 228 t. Při odvozu oleje je možná separátní expedice jenom oleje z prvního anebo druhého lisování a taky jejich smíchání podle požadované kvality.